مقالات علمی، پژوهشی، درسی

مدیریت زمان سری/انگیزش خود
درج شده در تاریخ 1393/09/19 توسط رسول دهقان.

گروه بندی

لیست مقالات

مدیریت زمان سری

انگیزش خود

همه ما وقتی کودکان خردسالی بودیم، توانایی بالایی در یادگیری و دیدن شکست های گذشته داشتیم.

با گذشت زمان که شروع به برآوردن انتظارات خانواده هایمان، مدارس و محیط کردیم، انگیزه هایمان از سال های اول زندگی، از اهداف خودمان، به خشنود نمودن دیگران، و نیز اغلب تمایل به درک درد و رنج تبدیل می شود. 

شما چگونه می توانید در خودتان ایجاد انگیزه کنید؟ 

با این تمرین، سعی کنید

  • حس اکتشاف خود را تشخیص دهید.
  • مسئولیت یادگیری خودتان را به عهده بگیرید.
  • خطرات ذاتی در یادگیری را با اعتماد به نفس، شایستگی و خودمختاری بپذیرید.
  • بدانید که 'شکست'، موفقیت است:
    فهمیدن این که چه چیزی در طی مسیر کمک نمی کند، مانند درک عوامل موثر در طی مسیر است.
  • دستاوردهای خود را در رسیدن به اهدافتان تقدیر کنید.

1. انگیزش خود


این را چاپ کنید و آنچه که می خواهید یاد بگیرید، بنویسید: 
(به یاد داشته باشید: این اولین پروژه شماست.)
کوتاه و واضح بنویسید و بیش از حد بلند پروازی نکنید.

در یک مقیاس از 1 -- 10، من چه قدر در مورد این مطلب کنجکاوم؟این عدد باید بزرگتر از 5 باشد، در غیر این صورت، موضوع دیگری را انتخاب کنید!

هر صفحه از این تمرین باید چاپ / کپی شده، سپس انجام شود. 
این را در یک بولتن در جایی از محل 'مطالعه' که به خوبی دیده شود، نصب کنید یا یک دفتر یادداشت روزانه بردارید و این موضوع را در صفحه اولش قرار دهید.

موفق باشید!