مقالات علمی، پژوهشی، درسی

مدیریت زمان سری/حل مشكل و تصميم گيري
درج شده در تاریخ 1393/09/19 توسط رسول دهقان.

گروه بندی

لیست مقالات

مدیریت زمان سری

حل مشكل و تصميم گيري:

تصميم گيري هاي تطابق پذير

تكنيك هاي تطابق پذير براي حل مشكلات، تركيبي از منطق و عقل هستند و با اين كه دقيق نيستند، مي توانند راه حل هاي خوب و رضايت بخشي پيش رويتان بگذارند.

اگر نمي توانيد مراحل كامل حل مشكل را دنبال كنيد، از اين تكنيك ها زماني كه:

  • فرصت كمي براي مطالعه داريد
  • نيازي به تحليل كامل و دقيق نداريد
  • مي توانيد ريسك ها را بپذيريد
  • تصميمات بازگشت پذير بگيريد

استفاده كنيد.

ترفندهاي لازم براي اتخاذ تصميمات تطابق پذير

سازماندهي با استثنائات: تمرين
روي مسايل مهم و بحراني كار كنيد؛ مواردي را كه جزو اين ها نيستند، كنار بگذاريد. 
ايجاد استراتژي و اولويت بندي

مثال: براي يك دانش آموز، رياضي تدريس مي كنيد. متوجه مي شويد كه شرايط خانواده دچار مشكل است ولي مهارت هاي لازم براي كمك را نداريد. مدير مربوط را مطلع مي كنيد تا وارد عمل شوند ولي بايد روي مسئله اصلي تمركز كنيد و در انجام تكاليف به او كمك كنيد.

تصميمات سر در گم كننده
روز به روز تصميمات بيشتري بگيريد تا به اهدافتان برسيد و از تعهد كلي به تصميمي كه نمي توانيد تغييرش دهيد، خودداري كنيد.

مثال: قبل از نصب كولر، توري، نورگير و سايبان يا پنكه را امتحان كنيد. اين ها ممكن است مشكل گرما را برطرف كنند. اگر هم نتوانستد، باز هم در خنك كردن ساختمان موثر واقع گشته اند و در صورت نصب كولر، كارايي آن را افزايش مي دهند.

مرور
از اطلاعات موجود براي حل مسئله استفاده كنيد. 
مرور يك استراتژي آزمون و خطاي اصلاح يافته براي سازماندهي ريسك است. برخلاف پرتاب يك تاس، اين كار نيازمند يك حس استوار براي رسيدن به هدف و پيمودن مسير است. از اين تكنيك براي حركت محتاطانه با گام هاي كوچك به سمت يافتن راه حلي مناسب استفاده كنيد.

مثال: پزشكان از اظهار نظر در مورد يك تشخيص منفرد و ناتمام يك بيماري خودداري مي كنند. از طريق مرور تجربي ولي دقيق، علت يك بيماري و درمان آن را مشخص مي كنند.

محافظه كاري
اگر هنوز آمادگي كامل نداريد، با جلوگيري از تصميماتي كه شما را به يك گزينه منفرد محدود مي كند محدوده ريسك را افزايش دهيد.

مثال: سرمايه گذاران زيرك، هيچ وقت تمام دارايي خود را يك باره به كار نمي گيرند؛ بلكه ريسك را با تقسيم سهام و موجودي و غيره به ميزان هاي متعادل، گسترش مي دهند.

شواهد و حس ششم!
اين ها گزينه هايي مبتني بر تجربه، ارزش ها و احساسات شماست (حس ششم و دل شما!). هرچند خيلي وقت ها مي توانيد با اين حواس به نتيجه و واقعيت دست يابيد، منحصراً به آن تكيه نكنيد، چون مي تواند منجر به قضاوت هاي نادرست يا تصميمات عجولانه شود. نخست منطق خود را به كار بگيريد، سپس سراغ حس ششم برويد تا 'حس كنيد' تصميمتات صحيح است.

تاخير
اگر نيازي به تصميم فوري نداريد و فرصت كافي براي فكر كردن داريد، به آرامي پيش برويد يا اندكي شكيبايي به خرج بدهيد. گاهي اوقات انجام ندادن كار، بهترين تصميم است؛ مشكل يا حل مي شود يا اتفاقات بر آن چيره مي شوند.

واگذاري تصميم گيري يا كارها به فرد يا گروهي ديگر
گاهي اوقات ما خود را درگير مشكلاتي مي كنيم كه مطعلق به ما نيستند يا كسان ديگري مي توانند آن را بهتر حل كنند. يك ترفند براي واگذاري مسايل به ديگران، مشخص كردن افراد درگير با موضوع است. اين افراد كساني هستند كه جذب مسئله مي شوند يا با حل آن، تحت تاثيرش قرار مي گيرند (اين، تمرين خوبي براي هر نوع تصميم گيري است!).

مورد ديگر كه بايد در حل مشكل در نظر گرفته شود، كافي بودن منابعتان براي حل مسئله است. منابعي مانند زمان، پول، مهارت ها، اعتماد به نفس و ... جزو اين منابعند و در صورت كافي نبودن بايستي تصميم گيري به شخص مناسب واگذار شود.

بينش، فرصت و گزينه ها
روي آينده تمركز كنيد تا فرصت ها و گزينه هاي پنهان را بيابيد. با گزينه ها، مي توانيم تصميم هاي بهتري بگيريم. بدون آن ها تصميم ها تبديل به انتخاب هاي اجباري مي شوند. با يافتن فرصت هاي فردا و گسترش گزينه ها، مي توانيد تصميمات پاينده و مطلوبي بگيريد.

موانع موجود براي تصميم گيري

دودلي و عدم توانايي براي تصميم گيري
جلوگيري از تصميم گيري براي گريز از مسايل مربوط به ريسك، ترس و نگراني

متوقف شدن
پرهيز از رويارويي با مشكل، انباشتن وسواسي حقايق بي پايان.

نشان دادن واكنش و احساسات بيش از حد
موقعيت را از كنترل خارج كردن؛ اجازه دادن به چيره شدن احساسات بر شرايط

ترديد
معكوس كردن تصميمات؛ قضاوت ترديدآمير و همراه با دودلي براي موردي خاص

سنجش هاي نيمه كاره و ناقص
آشفته كردن شرايط. گرفتن ايمن ترين تصميم براي جلوگيري از بحث و جدل و در عوض درگير نشدن با كل مسئله.