مقالات علمی، پژوهشی، درسی

سری استراتژی های مطالعه/تفکرانتقادی و بحرانی
درج شده در تاریخ 1393/09/19 توسط رسول دهقان.

گروه بندی

لیست مقالات

سری استراتژی های مطالعه

تفکرانتقادی و بحرانی

تفکر انتقادی و بحرانی مطلب یا مسئله را با ذهن باز مطالعه می کند.

این روند با بیانی از مطلبی که قرار است مطالعه شود آغاز می گردد و با کشف نامحدود و در نظر گرفتن احتمالات ممکن ادامه می یابد و به الگویی برای درک بر اساس یک گواه منجر می گردد.

انگیزه های مختلف و تعصب ها هم برای یادگیرندگان و هم برای افراد ماهر مورد مقایسه قرار می گیرند و اساس قضاوت را تشکیل می دهند.

با ذهنی باز وارد شوید:

 • هدفتان را مشخص کنید. می خواهید چه چیزی یاد بگیرید؟
  مطلب و موضوعتان را با کمک یک معلم یا فردی باتجربه تعیین یا روشن کنید.

عناوین می توانند عباراتی کوتاه باشند:
«نقش جنسیت در بازی های رایانه ای»
«تاریخ سیاسی فرانسه از زمان جنگ جهانی اول تا نیمه اول قرن بیستم»
«پرورش درخت ماهون در امریکای مرکزی»
«ساختار اسکلت انسانی و اصطلاحات مربوط به آن»

 • درباره آنچه که از قبل در مورد مطلب مورد نظر می دانشتید بیاندیشید.
  از پیش چه چیزی می دانید که در فراگیری این مطلب کمکتان می کند؟
  پیش داوری هایتان چیست؟
 • چه منابعی در اختیارتان هست و خط زمانتان چیست؟
 • اطلاعات لازم را جمع کنید.
  ذهنتان را باز و روشن نگه دارید تا به روی انتخاب ها و فرصت ها بسته نشود.
 • سوال بپرسید.
  تعصبات و پیش داوری های نویسنده اطلاعات چه بوده است؟
 • هر آنچه را که جمع کرده اید به صورت یک طرح و الگو درآورید تا آن را بهتر بفهمید.
  به دنبال رابطه ها باشید.
 • سوال بپرسید(دوباره!)
 • به دنبال راهی باشید که بتوانید با آن ها یادگیری خود برای عنوان مورد نظر بیان کنید.
  بله! چه طور آزمونی برای آنچه که آموخته اید، طرح می کنید؟
  6 عمل از آسان به سخت:

1

لیست کردن، برچسب زنی و مشخص سازی

نشان دادن معلومات

2

تعیین، توضیح، خلاصه سازی با عبارات خود

درک و فهم مطلب

3

حل، به کار گیری در یک وضعیت جدید

به کار گیری آموخته ها و اعمال آن

4

مقایسه و تشخیص اختلاف ها بین دو مورد

تحلیل

5

ایجاد، ترکیب، اختراع

ترکیب

6

ارزیابی، توصیه، ارزش گذاری

سنجش و توضیح علت

به آموخته هایتان به دید ماجراجویی در یک سفر اکتشافی بنگرید!

خلاصه تفکر انتقادی:

 • واقعیت ها را در یک مطلب یا یک موقعیت جدیدبدون پیش داوری مشخص کنید.
 • این حقایق و اطلاعات را به صورت یک طرح و الگو در آورید تا آن را بهتر بفهمید.
 • ارزشهای مبدا و نتیجه گیری ها را بر اساس تجربیات، قضاوت ها و اعتقاداتتان قبول یا رد کنید.