نمونه سوال و تکالیف
 
گروه بندی

پاسخنامه فیزیک3 ترم اول
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/11/06
فایل پیوست شده: kpayantaval13.pdf حجم فایل: 231/91 کیلو بایت
سوال و پاسخ المپیاد کامپیوتر مرحله 92
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/11/02
فایل پیوست شده: 24_first_sols.pdf حجم فایل: 276/27 کیلو بایت
پاسخنامه مرحله اول المپیاد کامپیوتر 91
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/11/02
فایل پیوست شده: 23_first_sols.pdf حجم فایل: 462/05 کیلو بایت
پاسخنامه مرحله اول المپیاد کامپیوتر 90
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/11/02
فایل پیوست شده: 22_first_sols.pdf حجم فایل: 85/20 کیلو بایت
کامیپوتر 91 مرحله اول
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/11/02
فایل پیوست شده: 23_first.pdf حجم فایل: 112/08 کیلو بایت
کامپیوتر 90 مرحله اول
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/11/02
فایل پیوست شده: 22_first.pdf حجم فایل: 78/17 کیلو بایت
پاسخنامه زبان فارسی 3 ترم اول
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/10/19
فایل پیوست شده: پاسخنامه زبان فارسی 3 ).docx حجم فایل: 45/84 کیلو بایت
پاسخنامه ادبیات فارسی 3
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/10/19
فایل پیوست شده: پاسخ نامه ادبیات سوم.docx حجم فایل: 11/77 کیلو بایت
پاسخنامه آزمون حسابان ترم اول 1393 صفحه 1
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/10/06
فایل پیوست شده: img027.jpg حجم فایل: 1/17 مگابایت
پاسخنامه آزمون حسابان ترم اول 1393 صفحه 2
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/10/06
فایل پیوست شده: img028.jpg حجم فایل: 383/09 کیلو بایت
پاسخنامه آزمون حسابان ترم اول 1393 صفحه 3
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/10/06
فایل پیوست شده: img029.jpg حجم فایل: 212/98 کیلو بایت
آزمون شبیه سازی هندسه2
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/10/03
فایل پیوست شده: هندسه 2.pdf حجم فایل: 2/13 مگابایت
آزمون شبیه سازی فیزیک3
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/10/01
فایل پیوست شده: فيزيك 3.pdf حجم فایل: 2/18 مگابایت
آزمون شبیه سازی شیمی3
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/10/01
فایل پیوست شده: شيمي 3.pdf حجم فایل: 2/27 مگابایت
آزمون شبیه سازی ادبیات3
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/09/28
فایل پیوست شده: ادبيات فارسي 3.pdf حجم فایل: 2/59 مگابایت
آزمون شبیه سازی دین و زندگی3
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/09/27
فایل پیوست شده: دين و زندگي 3.pdf حجم فایل: 1/74 مگابایت
آزمون شبیه سازی زبان فارسی 3
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/09/25
فایل پیوست شده: زبان فارسي 3.pdf حجم فایل: 2/24 مگابایت
آزمون جامع عمومی
آپلود شده توسط: رسول دهقان در تاریخ 1393/09/20
فایل پیوست شده: azmo jame omomi24 aban 93 -q.pdf حجم فایل: 367/99 کیلو بایت
آزمون جامع اختصاصی
آپلود شده توسط: رسول دهقان در تاریخ 1393/09/20
فایل پیوست شده: azmon jame ekhtesasi 24 aban 93-q.pdf حجم فایل: 301/07 کیلو بایت
دین و زندگی سوم دبیرستان
آپلود شده توسط: رسول دهقان در تاریخ 1393/09/20
فایل پیوست شده: dini3.pdf حجم فایل: 147/16 کیلو بایت
دین و زندگی سوم
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/09/20
فایل پیوست شده: dini3-1.pdf حجم فایل: 147/16 کیلو بایت
دین و زندگی سوم
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/09/20
فایل پیوست شده: dini3-a.pdf حجم فایل: 156/01 کیلو بایت
حسابان
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/09/20
فایل پیوست شده: hesanan.pdf حجم فایل: 150/70 کیلو بایت
پاسخنامه آزمون جامع عمومی
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/09/20
فایل پیوست شده: pasokhnameh amzon 24 aban.pdf حجم فایل: 367/99 کیلو بایت
شیمی سوم دبیرستان
آپلود شده توسط: دهقان در تاریخ 1393/09/20
فایل پیوست شده: shimi3 a.pdf حجم فایل: 157/13 کیلو بایت
عربی اول دبیرستان
آپلود شده توسط: رسول دهقان در تاریخ 1393/09/19
فایل پیوست شده: arabi 1 92.pdf حجم فایل: 160/23 کیلو بایت
عربی اول دبیرستان
آپلود شده توسط: رسول دهقان در تاریخ 1393/09/19
فایل پیوست شده: arabi1.pdf حجم فایل: 156/26 کیلو بایت
عربی اول دبیرستان
آپلود شده توسط: رسول دهقان در تاریخ 1393/09/19
فایل پیوست شده: arabi1-a.pdf حجم فایل: 159/83 کیلو بایت
عربی دوم دبیرستان
آپلود شده توسط: رسول دهقان در تاریخ 1393/09/19
فایل پیوست شده: arabi2.pdf حجم فایل: 158/79 کیلو بایت
عربی سوم دبیرستان
آپلود شده توسط: رسول دهقان در تاریخ 1393/09/19
فایل پیوست شده: arabi3.pdf حجم فایل: 174/30 کیلو بایت