افتخارات  مدرسه


قبولی های کنکور سراسری در دانشگاه سراسری
درج شده در تاریخ 1393/09/19 توسط رسول دهقان.

قبولی های کنکور سراسری  در دانشگاه های سراسری سال 1393

محمود طالبی             مکانیک دانشگاه تهران

مصطفی صلبی                  مکانیک دانشگاه خواجه نصیر

محمدصادق اوجاقی            نفت دانشگاه گرمسار

قبولی های کنکور سراسری  در دانشگاه های سراسری سال 1392

سینا آذربایجانی                    عمران دانشگاه علم و صنعت

قبولی های کنکور سراسری  در دانشگاه های سراسری سال 1390

شهاب شفیع پور                    عمران دانشگاه تهران

امیرنکویی                              نرم افزار دانشگاه خواجه نصیر