اخبار و رویدادها


رتبه های ممتاز ترم اول دبیرستان دانا
درج شده در تاریخ 1393/10/29 توسط دهقان.

رتبه های برتر و ممتاز دبیرستان دانا در ترم اول در تاریخ روز یکشنبه 28 /10 /93 طی جشنی اعلام شد و جوایز خود را دریافت کردند. در این جشن نشان طلای دانایی به رتبه های برتر هر پایه تعلق گرفت.

پایه سوم

ارشیا بهرامیان             معدل 96/19

علیرضا مشک افشان     معدل  83/19

عرفان مسعودی            معدل59/19

پارسا عسگری             معدل 46/19

هادی نظیفی                معدل 19/19

پایه دوم

سید محمد هاشمی          معدل 73/19

امیر عبدالله زاده           معدل 36/19

پایه اول

کیان عجمیان              معدل 85/19

سپهر عربی               معدل 63/19

سروش خرسند           معدل 41/19